Lychee White
Lychee White
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของแกลเลอรี Lychee White
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของแกลเลอรี Lychee White

Lychee White

ราคาปกติ
380.00 ฿
ราคาขาย
380.00 ฿
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี

ชา Lychee White เป็นชาขาวจากเชียงราย ผสานกลิ่นลิ้นจี่หอมหวาน