ภารกิจสำคัญของเรา

ความพิเศษของมอนซูน ที คือการผลิตชาจากต้นชาป่าสายพันธุ์อัสสัม (Camellia Sinensis Aassamica) ที่เติบโตเองตามธรรมชาติ เป็นต้นชาป่าที่มีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือของประเทศไทย และจากการผลิตชาทั่วโลก การผลิตชาจากต้นชาป่าสายพันธุ์อัสสัม (Camellia Sinensis Aassamica) ดังกล่าว มีน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทำให้ชาป่าแบบของมอนซูน ที มีความเป็นเอกลักษณ์และหายากกว่าชาทั่วไป
สำหรับเราแล้ว ขั้นตอนการดูแลต้นชานั้นสำคัญพอๆ กับการนำชาไปผ่านกระบวนการผลิต ต้นชาของเราเติบโตในแหล่งที่มันขึ้นและเติบโตเองตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ต้องมีการถางพื้นที่ป่าอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะทำการเพาะปลูก ต่างจากชาปลูกสายพันธุ์ camellia sinensis sinensis ที่มีการเพาะปลูกกันในไร่ขนาดใหญ่ทั่วไปเพื่อการค้า
ต้นชาป่าดังกล่าวมีความแข็งแรงมากกว่าชาแบบที่ปลูกในไร่ ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว และชาป่าก็มีสารที่ทำให้มันสามารถป้องกันตัวเองจากแมลงและปรสิตได้ตามธรรมชาติ ฉะนั้น ชาของเราทั้งหมดจึงเป็นชาออร์แกนิกที่เติบโตเองตามธรรมชาติ ปราศจากยากำจัดวัชพืชและยาฆ่าแมลง

โมเดลธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนของเรา