โครงการปลูกป่า

การตัดไม้ทำลายป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับชา แต่ว่าพื้นที่ป่าบนดอยหรือภูเขาต่างๆ ถูกถางไปเมื่อสมัยที่ยังมีการปลูกฝิ่นกันอย่างแพร่หลาย และอีกเหตุผลหนึ่งที่มีการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณนั้นก็เพราะว่าเกษตรกรต้องการพื้นที่ในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้น เช่น ปลูกข้าวโพด สับปะรด หรือต้นยาง เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ แต่นั่นคือก่อนที่ใครจะได้นึกถึงการปลูกชาในพื้นที่ป่า เราจึงคำนึงถึงแนวคิด “ชาที่เป็นมิตรต่อผืนป่า” มากไปกว่าการปกป้องพื้นที่ป่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่คิดไปถึงการปลูกป่าทดแทนพื้นที่สีเขียวที่หายไปอีกด้วย

เราชักชวนและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกชาให้หันมาปลูกป่าเพิ่มเติม โดยการพูดคุยทำข้อตกลงและให้ค่าตอบแทนจากรายได้ที่ลูกค้าของเราได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมอนซูน ที ทำให้เราสามารถทำข้อตกลงให้ค่าตอบแทนแด่เกษตรกรที่เริ่มปลูกป่าอย่างจริงจัง เนื่องจากองค์กรของเรายังเป็นองค์กรขนาดเล็กที่กำลังเติบโต โครงการนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่จนถึงตอนนี้มอนซูน ทีได้ร่วมมือกับพันธมิตรและซัพพลายเออร์ของเราแล้ว และได้ปลูกป่าในบริเวณภูเขาทางภาคเหนือของไทยด้วยต้นไม้กว่า 50 ชนิด จำนวน 2,000 ต้นเป็นที่เรียบร้อย

เพราะฉะนั้น แม้ว่าป่าจะไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นเร็วๆ นี้ แต่ในอีกสัก 50 ปี เราจะได้เห็นผลงานที่เราได้สร้างไว้ในวันนี้ และด้วยโมเดลธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนของเรา เรามีวิธีที่จะสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับคนรักชา เกษตรกรผู้ปลูกชา และคนรุ่นใหม่ทุกๆ คน