Hope & Love Collide Blend
Hope & Love Collide Blend
Hope & Love Collide Blend
Hope & Love Collide Blend
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของแกลเลอรี Hope & Love Collide Blend
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของแกลเลอรี Hope & Love Collide Blend
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของแกลเลอรี Hope & Love Collide Blend
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของแกลเลอรี Hope & Love Collide Blend

Hope & Love Collide Blend

ราคาปกติ
370.00 ฿
ราคาขาย
370.00 ฿
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี

“Hope & Love Collide" is one of Amy Diener’s signature mandala dot paintings.
A mandala is a reflection of the self and the universe, a tool for self-healing.
Amy has battled with OCD, and uses art as a copying mechanism to relieve anxiety and spread awareness on mental health. Amy hopes to create a more loving world by spreading joy one dot at a time.

The tea blend was inspired by Amy Diener painting, "Hope and Love Collide." The colors in this painting match the colors of the tea ingredients, creating simultaneously a calming and energizing effect on the mind, body, and spirit.

INGREDIENTS:
Green tea, lavender, blueberry, and butterfly pea


Visit 👉🏻 www.amydiener.com