ครอบครัว มอน ซูน

ครอบครัว มอน ซูน ประกอบด้วยคนทุกคนที่ทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ บริษัท ที่เต็มไปด้วยความรักในชาและธรรมชาติ เราต้องการที่จะเห็นตัวเองเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ วัฒนธรรมชา และ ความพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติ
Monsoon Tea

Kenneth Rimdahl

CEO & Founder
Monsoon Tea

Ryan Price

CFO
Monsoon Tea

Aek

Co-Founder
Monsoon Tea

Poo

General Manager
Monsoon Tea

Ken

Commercial Manager
Monsoon Tea

Pak

Bangkok Manager
Monsoon Tea

Pui

Head Chef
Monsoon Tea

Nid

Shop Manager
Monsoon Tea

Por

Shop Assistant
Monsoon Tea

Mee

2nd Chef
Monsoon Tea

Oom

Distribution Assistant
Monsoon Tea

Krai

Gardener
Monsoon Tea

Liew

Design Manager
Monsoon Tea

William

Nephew