พันธกิจของเรา มอน ซูน ที

มอน ซูน ที มีความเชี่ยวชาญในชาที่ปลูกในป่าและปลูกเป็นอิสระ และเป็นต้นชาสายพันธุ์ดั้งเดิม Camellia Sinensis Aassamica ซึ่งเป็นพืชชาที่ไม่ทำลายสายพันธ์ุมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือของประเทศไทย ชาน้อยกว่าร้อยละหนึ่งทั่วโลกที่ผลิตโดยใช้ Camellia Sinensis Assamica ซึ่งทำให้เป็นชาที่หายากและมีเอกลักษณ์ สำหรับเราแล้วการปลูกชานั้นมีความสำคัญเท่ากับการแปรรูป ซึ่งแตกต่าง Camellia sinensis sinensis ซึ่งปลูกในพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยชาของเราเติบโตในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและไม่ต้องการการตัดไม้ในพื้นที่ป่าขนาดใหญ่เพื่อปลูก นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งกว่าชาในบ้านที่ใช้ในการเพาะปลูกแบบเชิงเดี่ยวและมีการป้องกันตามธรรมชาติต่อแมลงและปรสิต ดังนั้นชาทั้งหมดของเรา ปลูกแบบออร์แกนิก และ ปลอดสาร กำจัดวัชพืชและยาฆ่าแมลง