การบรรยายเกี่ยวกับชา และ การท่องเที่ยว

ที่สำนักงานใหญ่ของเราที่วัดเกตุเรามีการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการด้านชา มากมายให้ลูกค้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาที่เป็นมิตรกับป่าจากประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าติดต่อเรา